Trygghet och skydd i lantlig miljö

- Välkommen till oss på Stafsinge HVB!

 

På Stafsinge HVB tar vi emot flickor i åldrarna 14-17 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU) på uppdrag av Socialtjänsten.

Behandlingen sker i en hemlik, förutsägbar och förståelig miljö med tydliga rutiner.

Vi har ett stort fokus på omhändertagandet där varje flickas behov och utveckling är vägledande.

Trygghet präglar synsättet på Stafsinge 

 

 

Målgrupp

Stafsinge HVB erbjuder kvalificerad behandling för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykosocial- och psykiatrisk problematik. 

Syftet med verksamheten är att i största möjliga utsträckning höja individens funktionsnivå och livskvalitet.

Läs mer »

 

 

Behandling

Behandlingen sker i en hemlik, förutsägbar och förståelig miljö och med tydliga rutiner.

Vi har ett stort fokus på omhändertagandet och varje flickas behov och utveckling är vägledande. 

Vi erbjuder övernattning i samband med att vårdnadshavare hälsar på.

Läs mer »

Behandling

 

 

Just nu har vi ledig plats.
Kontakta oss för mer information.


Stafsinge HVB

Skrea Kull 309,
311 92 Falkenberg

Telefon: 0346-874 00
Epost: kontakt@stafsinge-hvb.se