Behandling

Behandlingen sker i en hemlik, förutsägbar miljö med tydliga rutiner.

Vi har ett stort fokus på omhändertagandet och varje flickas behov och utveckling är vägledande.

Trygghet präglar också synsättet på Stafsinge och skola/praktik eller annan sysselsättning utgör delar av byggstenarna i behandlingsarbetet.

Vi uppmuntrar en aktiv fritid.
Vi eftersträvar normaliserings principen utifrån uppdrag, behov och önskemål. Behandlingstiden har stående inslag av färdighetsträning.
Kontaktpersonerna har löpande ansvar för sin ungdom och kontakter med övriga nätverket.
Stafsinge erbjuder samtal och kan initiera andra insatser som behövs i familjen under placeringstiden. Vi erbjuder övernattning i samband med att vårdnadshavare hälsar på.

Vårt kök

 

Just nu har vi ledig plats.
Kontakta oss för mer information.


Stafsinge HVB

Skrea Kull 309,
311 92 Falkenberg

Telefon: 0346-874 00
Epost: kontakt@stafsinge-hvb.se  


Vi lägger stor vikt vid arbetet
kring familj och nätverk. Vi erbjuder
samtal och stöd och ser det som en
självklarhet att familjer kan erbjudas
att hälsa på och övernatta här.