Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt arbete som pågår fortlöpande. 

 

Målen med kvalitetsarbete

• Att erbjuda en heltäckande och kvalitativ vård- och behandling
• Att våra behandlingsmetoder är beprövade och ger goda resultat

• Att alla våra medarbetare involveras i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete
• Att våra placerade ungdomar och deras anhöriga samt våra uppdragsgivare får göra sina röster hörda och att deras åsikter leder till kvalitetsförbättringar


Dokumentation

För att säkerställa att vår sociala dokumentation görs i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer SOSFS 2006:5 har vi beslutat att använda journalsystemet "Rätt spår". Kvalitetsindex via SSIL är ett påbörjat verktyg för kvalitetshöjning, återkommer inom kort.

 

Just nu har vi ledig plats.
Kontakta oss för mer information.


Stafsinge HVB

Skrea Kull 309,
311 92 Falkenberg

Telefon: 0346-874 00
Epost: kontakt@stafsinge-hvb.se