Målgrupp

På Stafsinge hvb tar vi emot flickor 14-17 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU) på uppdrag av Socialtjänsten. Flickorna kan vara omhändertagna både utifrån eget beteende men även med anledning av brister i hemmiljön. Problematiken varierar och ofta har flickorna svårigheter inom flera områden, t ex sociala och neuropsykiatrisk problematik, familjerelaterade problem, trauma och självdestruktivitet. 


Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt arbete som pågår fortlöpande. 

 

Målen med kvalitetsarbete

• Att erbjuda en heltäckande och kvalitativ vård- och behandling
• Att våra behendlingsmetoder är beprövade och ger goda resultat

• Att alla våra medarbetare involveras i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete
• Att våra placerade ungdomar och deras anhöriga samt våra uppdragsgivare får göra sina röster
   hörda och att deras åsikter leder till kvalitetsförbättringar


Dokumentation

För att säkerställa att vår sociala dokumentation görs i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer SOSFS 2006:5 har vi beslutat att använda journalsystemet "På rätt spår". Kvalitetsindex via SSIL är påbörjat verktyg för kvalitetshöjning, återkommer inom kort.

 

 

 

 

Just nu har vi ledig plats.
Kontakta oss för mer information.


Stafsinge HVB

Skrea Kull 309,
311 92 Falkenberg

Telefon: 0346-874 00
Epost: kontakt@stafsinge-hvb.se  


Vi lägger stor vikt vid arbetet
kring familj och nätverk. Vi erbjuder
samtal och stöd och ser det som en
självklarhet att familjer kan erbjudas
att hälsa på och övernatta här.